fbpx
sta

Birçok Sivil Toplum Kuruluşunun (STK) yöneldikleri hedef ve kuruluş amaçları doğrultusunda verimli ve etkili çalışmaları mümkün olmamaktadır. Görev aldığınız, yönettiğiniz STK’da ne yanlış gidiyor, neyi değiştirmek gerekir, birlikte sorunları saptayarak emeklerinizin heba olmasını engelleyebiliriz.

Kimi zaman küçük sorunlar büyük zaman ve enerji kayıplarına yol açabilir. Strateji oluşturmadan görev tanımlarına, motivasyon eksikliklerinden, yeni projeler geliştirmeye kadar, gelin iletişim danışmanlığımızla sorunlarınıza birlikte çözüm arayalım.

Stratejik İletişim Danışmanlığı

STK’nızın doğru algılanmasını ve yaptığınız etkinliklerin hedefinizle uyumlu olmasını istiyor, işinizi
tesadüflere bırakmak istemiyorsunuz. Bu isteğiniz ancak interaktif “doğru iletişim”le mümkündür.

Stratejik İletişim Danışmanlığı hizmetimiz stratejiniz doğrultusunda oluşturulacak her mesajın(etkinliğin) en uygun araçlarla doğru adrese, doğru zamanda ve doğru biçimde mesaj kirliliğine bulaştırılmadan ulaştırılmasını amaçlar.

STK’nızın iletişim stratejisini sorgulamak ve yeni bir yol haritası oluşturmak, hizmetin kapsamı diğer aşamaları için lütfen bizi arayın.

Durum Değerlendirme Raporu
Durum Değerlendirme Raporu, STK’nızın kuruluş hedeflerini, kurum kimliğini ve uygulamalarınız açısından şu andaki durumunuzu ve örgütsel düzeyde yaşadığı sorunları saptamayı hedefler.

Analiz raporunda STK’nın içinde bulunduğu durum ve sorunlar, “gelişmeye ve değişime açık” yönler saptanır. Sizin iletişim hedeflerinizle uyumlu düzenlenecek süreçlere yönelik çözümlemelere ve önerilere yer verilir.

Rapor:
STK yetkilileriyle derinlemesine görüşme sonuçları,
Anket veya araştırma verilerinin değerlendirilmesi,
STK hedef ve uygulamalarının kronolojik analizini,
Üretilen kurumsal mesaj, materyallerin değerlendirilmesini ve iletişim/organizasyon önerilerini içerir.

Araştırma Hizmetleri

SİTA hangi araştırmaya ve neden ihtiyacınız var sorusuyla yola çıkıyor. Çözüm ortaklarımızla kalitatif ve kantitatif araştırma hizmetlerinin tümünü gerçekleştirebiliyoruz.  Araştırmanın yönteminin saptanmasından alan aşamasına, soru formunun oluşturulmasından, örneklemin seçimine kadar her aşaması konusunda müşterilerimizi bilgilendiriyoruz.

  • Araştırma Dosyaları ve Raporlar Hazırlama
    Türkiye’nin sorunları konusunda,  uzman ve bilim adamları tarafından hazırlanmış raporları ve araştırmaları kapsayan proje havuzumuzdan ve arşivimizden yararlanabilirsiniz. İlgilendiğiniz konularda bilimsel ölçekte kaynakça ve uzmanlara yönlendirme hizmeti de veriyoruz.
  • Kamuoyu Araştırmaları
    Siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel konularda kamuoyunu ilgilendiren her alanda, seçmenlerin, kamuoyunun görüşlerini, eğilimlerini saptamaya yönelik gerçekleştirilen araştırmalardır.
  • RAP, derinlemesine görüşme, anket, odak gruplar, telefonla anket oluşturulmasına kadar farklı araştırma seçenekleri içinden sizin için uygun olan araştırmaları, araştırma danışmanlığı çerçevesinde seçiyor ve çözüm ortaklarımızla uyguluyoruz.
Etkinlik Yönetimi
Müşterilerimizin ihtiyacı olan etkinlikleri saptayarak yola çıkıyoruz. Etkinlik yönetimini bir etkinliğin sadece başarıyla gerçekleştirilmesi olarak görmüyoruz. Bu etkinliğin gerekliliklerini, müşterilerimizle karşılıklı mutabakatla belirliyoruz.

Etkinlik fikrini oluşturma/geliştirme aşamasından projelendirme, planlama, bütçelendirme, tasarım,üretim, yönetim ve raporlama gibi tüm aşamalarında hizmet veriyoruz. Talep halinde  üçüncü taraflarla eş güdümü sağlıyor, hedeflenen sonuca başarıyla ulaşma yönünde çaba harcıyoruz.

  • Gündemin İzlenmesi ve Oluşturulması
  • Önemli Günler Organizasyonları
Konu Yönetimi ve Kriz İletişimi

Müşterilerimizin potansiyel kriz alanlarını saptıyoruz. Kurumun mevcut kriz ekibi ve yöneticileriyle “konu yönetimi”  çerçevesinde kriz “konularının” önceden tespit edilip yönetilmesine ve olası krizlerin önüne geçilmesine katkı sağlıyoruz. Bu yönde senaryo seçenekleri ve eylem planları geliştiriyoruz.

Hasarsız veya en az hasarla krizi atlatmak için eylem planlarının hayata geçirilmesi, sosyal paydaşlara kesintisiz bilgi akışının, doğru ve  etkin kanallardan yapılması için gerekli  danışmanlık ve uygulama çalışmaları konusunda hizmet veriyoruz.

Kriz iletişimi kriz öncesi, kriz dönemi ve kriz sonrası iletişim çabalarını kapsayan uzun süreli bir iştir. Kriz öncesi çabalar, “konu yönetimi” kriz unsurlarının fark edilmesini ve alınması gereken önlemler için yol gösterici olmayı amaçlar. Kriz sonrası “kriz iletişimi” çabaları ise algıları etkilemek, pozitif imajı devam ettirmek ve imajı yeniden oluşturmak içindir.

Medya İlişkileri Yönetimi

Medya ile doğru ve anlaşılır ilişkiler kurmak, “medya ilişkileri yönetimi” hizmetimizin esasıdır. İlişkinin ilk muhatabının medya mensubu olduğunu unutmamak zorunludur.

İlişkileri sürekli kılan ve doğru yönetmeyi sağlayan Ajansın özellikle bu konudaki bilgi ve birikimidir. Verdiğiniz mesajların hedef kitleniz,  sosyal paydaşlarınız arasında ne denli farkındalık ve farklılık yaratacağı, basın bülteninizin doğru hazırlanmasından, doğru mesajlarla doğru zamanda doğru mecrada yer almasına kadar her süreç  özenle ele alınmalıdır.

Close
Takipçimiz olur musunuz?
SİTA ile ilgili gelişmeleri sosyal medya adreslerimizden takip edin