fbpx
kurumsal

Siyasal iletişim, temelde bir ikna ve algı yönetimi sürecidir. Potansiyel seçmenlerinize ulaşmak ve sürecin sizin lehinize sonuçlanmasını istiyorsanız “doğru” tanınmanız ve “tutarlı” mesajlarla diğer adaylardan, partilerden “farklılaşmanız” gerekir. SİTA geliştirdiği yaratıcı hizmetler ve uygun tekniklerle bu süreci yönetmeye ve sürdürülebilir kılmaya taliptir.

Aşağıda sunduğumuz “kurumsal” ürün ve hizmetler bu süreci gerçekleştirme ve “doğrulara” birlikte ulaşma kanallarımızdır.

Eğitim Seminerleri

Özel kampanya ekipleri ve siyasi partilerin Genel Merkez, il-ilçe ve belde başkanlıkları için hazırlanan eğitim seminerlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen bizi arayın.

Stratejik Siyasal İletişim Yönetimi ve Halkla İlişkiler Nedir?©
Seminer Süresi: 1 gün (Toplam 6 Seminer)
Seminer İçeriği: “Stratejik siyasal iletişim yönetimi bir ikna ve algı yönetimi sürecidir.” perspektifi ayrıntılı olarak katılımcılara aktarılmaktadır. Strateji, siyasal iletişim, yönetmek, ikna, algı ve süreç kavramları tek tek ele alınmakta, bir seçim kampanyasının öncesi ve sonrasında uygulama örnekleriyle aktarılmaktadır.
Seminer Koordinatörü: O. Suat Özçelebi
Seminer Dokümanları: SİTA Seminer Dosyası, Seminer Konularını içeren Özet Bilgi

Siyasal İletişimin 20 Altın Kuralı©
Seminer Süresi: 1 gün (Toplam 4-8 Seminer)
Seminer İçeriği: 20 yıllık siyasal iletişim deneyimi sonucunda kazanılan birikim, yurt içi ve yurt dışı örneklerle birlikte geliştirildi. Bir adayın kampanya iletişimi çerçevesinde bir seçimi kazanmak ve başarılı olmak için mutlaka dikkate alması ve uygulaması gereken kurallar, örnek olaylar ile birlikte ele alınmaktadır.
Seminer Koordinatörü: O. Suat Özçelebi
Seminer Dokümanları: SİTA Seminer Dosyası, Seminer Konularını içeren Özet Bilgi

Etkili Kampanya Yönetimi©
Seminer Süresi: 1 gün (Toplam 4-8 Seminer)
Seminer İçeriği: Seçim Kampanya Planı ve Organizasyonu, Siyasal Veri Analizi, Aday-Parti İmaj planlaması, Strateji oluşturmada zorunlu unsurlar,Kampanya iletişimi, algı yönetimi ve takvimlendirmesi nasıl yapılır, Seçmenle doğrudan ve dolaylı iletişim ve oy kazandırma teknikleri, Gönüllüler yönetimi, Reklam-Tanıtım- Propaganda mecraları ve farklılaşma yöntemleri anlatılacaktır.
Seminer Koordinatörü: O. Suat Özçelebi – Hakan Kızılay
Seminer Dokümanları : SİTA Seminer Dosyası, Seminer Konularını İçeren Özet Bilgi

Seçim Sandıkta Kazanılır©
Seminer Programı: 1 gün (Toplam 4-8 Seminer)
Seminer İçeriği: Seçmenin sandığa getirilmesi, Parti ve Aday tarafından seçmenin yönlendirilmesi, internet uygulamaları, Kampanya Planı ve seçim sandığı, sandık bazında örgütle(n)me, Seçim sandığı ile ilgili püf noktalar, geçerli geçersiz oy pusulaları ve alınacak önlemler, Seçim haftası ve günü organizasyonu, Örnek Olaylar ve Analizler… Son seminer “Work Shop” biçiminde gerçekleştirilebilir.
Seminer Koordinatörü: Hakan Kızılay – O. Suat Özçelebi
Seminer Dokümanları: SİTA Seminer Dosyası, Seminer Konularını içeren Özet Bilgi

Siyasal Çevre Çözümlemesi
 • Siyasi Partilerin Genel Merkez, il-ilçe ve belde başkanlıkları için seçim bölgelerinin bir röntgenini çekiyoruz. Seçim döneminde, öncesinde veya sonrasında kullanabileceğiniz bu analiz ile kamuoyunda aday niteliği taşıyan isimlerin saptanması, uygulayacağınız seçim kampanyası için dikkate almanız gereken gruplar, görüşler ve politikalar…
 • Siyasal çevre çözümlemesi, veri analizi çalışmaları seçim bölgenizle ilgili demografik, sosyolojik, coğrafi ve siyasal verilerin değerlendirilmesi ve raporlanması biçiminde yapılmaktadır.
 • Siyasal çevre çözümlemesi hizmetimizle siyaset yaptığınız alanın genişliğini, zorluklarını, önünüze örülen duvarları aşmayı ve size sağladığı imkanları keşfedeceksiniz.
Araştırma Hizmetleri

SİTA hangi araştırmaya ve neden ihtiyacınız var sorusuyla yola çıkıyor. Araştırmacılık mesleğinin evrensel etik kodlarını belirleyen ESOMAR üyesi çözüm ortaklarımızla kalitatif ve kantitatif araştırma hizmetlerinin tümünü gerçekleştirebiliyoruz.  Araştırmanın yönteminin saptanmasından alan aşamasına, soru formunun oluşturulmasından, örneklemin seçimine kadar her aşamasında müşterilerimizi bilgilendiriyoruz.

 • Araştırma Dosyaları ve Raporlar Hazırlama
  Türkiye’nin sorunları konusunda,  uzman ve bilim adamları tarafından hazırlanmış raporları ve araştırmaları kapsayan proje havuzumuzdan ve arşivimizden yararlanabilirsiniz. İlgilendiğiniz konularda bilimsel ölçekte kaynakça ve uzmanlara yönlendirme hizmeti de veriyoruz.
 • Kamuoyu Araştırmaları
  Siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel konularda kamuoyunu ilgilendiren her alanda, seçmenlerin, kamuoyunun görüşlerini, eğilimlerini saptamaya yönelik gerçekleştirilen araştırmalardır. RAP, Derinlemesine görüşme, anket, fokus gruplar oluşturulmasına kadar farklı araştırma seçenekleri içinden sizin için uygun olan araştırmaları, araştırma danışmanlığı çerçevesinde seçiyor ve çözüm ortaklarımızla uyguluyoruz.
 • Yerel Yönetimler için Siyasal Eğilim ve Hizmet Değerlendirme Araştırmaları
  Belediye başkanlarının hizmet süreçlerinin değerlendirilmesi ve seçmen algısının sandığa nasıl yansıyacağını bulgulamaya yönelik araştırmalardır. Halkın sorunlarını ve belediye başkanından temel taleplerini ortaya çıkaran, verilecek olan hizmetlerle alınacak kararlara ilişkin il, ilçe ve belde sakinlerinin görüş ve önerilerinin saptanmasına yönelik farklı araştırma türleri de planlanabilir.
Etkinlik Yönetimi
Müşterilerimizin ihtiyacı olan etkinlikleri saptayarak yola çıkıyoruz. Etkinlik yönetimini bir etkinliğin sadece başarıyla gerçekleştirilmesi olarak görmüyoruz. Bu etkinliğin gerekliliklerini, müşterilerimizle karşılıklı mutabakatla belirliyoruz.

Etkinlik fikrini oluşturma/geliştirme aşamasından projelendirme, planlama, bütçelendirme, tasarım,üretim, yönetim ve raporlama gibi tüm aşamalarında hizmet veriyoruz. Talep halinde  üçüncü taraflarla eş güdümü sağlıyor, hedeflenen sonuca başarıyla ulaşma yönünde çaba harcıyoruz.

 • Gündemin İzlenmesi ve Oluşturulması
 • Önemli Günler Organizasyonları
Konu Yönetimi ve Kriz İletişimi

Müşterilerimizin potansiyel kriz alanlarını saptıyoruz. Kurumun mevcut kriz ekibi ve yöneticileriyle “konu yönetimi”  çerçevesinde kriz “konularının” önceden tespit edilip yönetilmesine ve olası krizlerin önüne geçilmesine katkı sağlıyoruz. Bu yönde senaryo seçenekleri ve eylem planları geliştiriyoruz.

Hasarsız veya en az hasarla krizi atlatmak için eylem planlarının hayata geçirilmesi, sosyal paydaşlara kesintisiz bilgi akışının, doğru ve  etkin kanallardan yapılması için gerekli  danışmanlık ve uygulama çalışmaları konusunda hizmet veriyoruz.

Kriz iletişimi kriz öncesi, kriz dönemi ve kriz sonrası iletişim çabalarını kapsayan uzun süreli bir iştir. Kriz öncesi çabalar, “konu yönetimi” kriz unsurlarının fark edilmesini ve alınması gereken önlemler için yol gösterici olmayı amaçlar. Kriz sonrası “kriz iletişimi” ise algıları etkilemek, pozitif imajı devam ettirmek ve sarsılan imajı yeniden oluşturmak/onarmak içindir.

Medya İlişkileri Yönetimi

Medya ile doğru ve anlaşılır ilişkiler kurmak, “medya ilişkileri yönetimi” hizmetimizin esasıdır. İlişkinin ilk muhatabının medya mensubu olduğunu unutmamak zorunludur.

İlişkileri sürekli kılan ve doğru yönetmeyi sağlayan Ajansın özellikle bu konudaki bilgi ve birikimidir. Verdiğiniz mesajların hedef kitleniz,  sosyal paydaşlarınız arasında ne denli farkındalık ve farklılık yaratacağı, basın bülteninizin doğru hazırlanmasından, doğru mesajlarla doğru zamanda doğru mecrada yer almasına kadar her süreç  özenle ele alınmalıdır.

Her siyasetçinin, aday adayı ve adayın Medya ilişkileri “yönetilmelidir.”

Siyasal Reklam Tasarım ve Uygulama Hizmetleri
Siyasal reklam çalışmaları , “siyasal iletişim danışmanlığı” hizmetlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu çerçevede ihtiyaç duyulan tüm çizgi üstü ve çizgi altı reklam çalışmalarına ilişkin talepleri çözüm ortaklarımızla birlikte karşılıyoruz.

 • Fotoğraf çekimi
 • Yaratıcı Tasarım ve Uygulamalar
  (Afiş, broşür, banner, el ilanı, billboard,pankart, promosyon, araç/bina giydirme, katalog vb.)
 • Kurumsal Kimlik
 • Siyasal Reklam Filmi
 • Web, blog, sosyal medya tabanlı internet hizmetleri
Close
Takipçimiz olur musunuz?
SİTA ile ilgili gelişmeleri sosyal medya adreslerimizden takip edin